Zákon o přepravě zvířat v rámci EU

 

* Zvíře musí být označeno mikročipem.

* Zvíře musí mít platný cestovní pas.

* Zvíře musí mít zaznamenanou platnou vakcinaci proti vzteklině ve svém cestovním pase, pokud cílová země neumožňuje vstup nevakcinovaných zvířat.

Datum vakcinace proti vzteklině nesmí být dřívější, než je datum aplikace mikročipu.

Pokud je zvíře očkováno proti vzteklině poprvé, její účinnost vchází v platnost 21-30 dní po její aplikaci, dle nařízení dané země.

* Ošetření proti tasemnicím – Echinakokům (Echinacoccus multilocularis): toto ošetření je nutné pro země jako Malta, Irsko, Finsko a Velká Británie. Musí být provedeno v rozmezí 24-120h před vstupem zvířete do dané země a zaznamenáno do cestovního pasu zvířete. Účinnou látkou v přípravku při odčervení musí být látka Praziquantel.

* Zdravotní prohlídka zvířete: musí být provedena a zaznamenána do pasu 0-48h před samotnou cestou zvířete.

* TRACES dokument: každé zvíře, které je přepravováno v komerční přepravě či za účelem prodeje, musí být doprovázeno tímto dokumentem, který vystaví Vaše krajská veterinární správa, maximální stáří formuláře je 10 dní.

* V cestovním pase zvířete, u zdravotních záznamů zvířete, nesmí být přepisováno! Razítko potvrzujícího veterináře musí obsahovat jeho jméno, adresu, telefon či email a ideálně jeho ID číslo.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA